KT-SV

UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS PRO VEDLEJŠÍ DVEŘE

  • Cer­ti­fi­kát CE: třída 12
  • Při se­ři­zo­vá­ní si za­cho­vá­vá ne­změ­ně­ný tvar
  • Pro levé i pravé dveře
  • Bez­údrž­bo­vé, kluz­né části není třeba mazat
  • Snad­né se­ří­ze­ní zvlád­ne jedna osoba
  • Zá­věsy jsou již z vý­ro­by v nej­vyš­ší možné míře se­sta­ve­ny
Piktogramm Hahn function 1000000 Zyklen Logo CE geprüft Zeichen

Ke stažení

brožura

Prospekt - KT-SV - CZ

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Ke stažení

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU VŠECH PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVí

Univerzální šablona s upínákem
Univerzální šablona bez upínáku
Automatická vrtací šablona
Vrták

KOMPONENTY

Rámová část
Vložka se seřizovacím šroubem
Křídlová část
Seřizovací jednotka

KONTAKTUJTE NÁS

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

Máte dotaz k uvedenému výrobku?

APLIKACE HAHN – NÁVODY NA SEŘÍZENÍ

Aplikace Hahn poskytuje našim zákazníkům návody na seřízení všech závěsů. Aplikace je přehledná, snadno se ovládá a požadovaný návod rychle nejdete.

DOWNLOAD