{data.search_tags}

Pojedinačni dijelovi 3-DIJELNA

Dio spojnice za okvir - Art. broj na upit
Dio spojnice za krilo - Art. broj na upit
Poklopac spojnice za okvir - Art. broj na upit
Poklopac spojnice za krilo - Art. broj na upit
Svornjak - M900E0001
Plastična čahura bijela - M900K0003
Plastična čahura crna - M900K0001
Plastični prsten bijeli - M900K0004
Plastični prsten crni - M900K0002
Plast. kapica bijela - M900K0040
Plast. kapica crna - M900K0020
Vijak za pričvršćivanje poklopca - M900E0002
Čahura za namještanje - M900G0002
Pločica za namještanje - M900G0001
Čep sa navojem - M900E0003
Podizno vreteno - A900E0003
Dio za fiksiranje - A900G0006
Podizno vreteno - M900G0000