Abbildung Hahn Rollenband NG

Rollenband NG

ELEGÁNS FORMA A REPREZENTATÍV BEJÁRATOKHOZ

  • CE-mi­nő­sí­tett: 14-es pánt­osz­tály
  • Al­kal­maz­ha­tó majd­nem mind­egyik já­ra­tos alu­mí­ni­um pro­fil­rend­szer­hez
  • Az ál­lí­tás után sem vá­to­zik meg a pánt ki­né­ze­te
  • Ké­nyel­mes sze­re­lés az el­moz­dít­ha­tó tok­ol­da­li pánt­tes­tek miatt
  • Uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként
  • Az aj­tó­pán­tok el­oxált ár­nya­la­tok­ban és RAL-szí­nek­ben is meg­ren­del­he­tő­ek
Piktogramm Hahn function1000000 Zyklen LogoCE geprüft Zeichen

letöltés

prospektus

Produktbroschüre - Rollenband NG - HU

felszerelés

szerelési útmutató

teljesítményéről nyilatkozatot

További teljesítménymutatók

lépjen velünk kapcsolatba

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

KÉRDÉSEK A TERMÉKRŐL?