TÜRBAND 4 AT TWEEDELIG

We maken het goede nog beter

  • Dit schar­nier­ty­pe biedt com­bi­na­tie- en be­ves­ti­gings­mo­ge­lijk­he­den voor zowel naar bin­nen- als naar bui­ten­draai­en­de deu­ren, met wis­sel­pro­fiel of blok­pro­fiel.
  • Alle me­ta­len on­der­de­len zijn cor­ro­sie­be­sten­dig. Voor ex­tre­me toe­pas­sin­gen ook in RVS-uit­voe­ring le­ver­baar.
  • Spe­ci­a­le uit­voe­rin­gen voor vouw­deu­ren en in­braak­we­ren­de deu­ren
  • DIN links/DIN rechts toe­pas­baar
  • Be­schik­baar voor zowat alle alu­mi­ni­um- en staal­pro­fie­len. Le­ver­baar in ver­schil­len­de ano­di­sa­ties en RAL-kleu­ren
  • kan besteld worden vanaf 06/01/2020
Piktogramm Hahn functionLogo SKG 3 SterneCE geprüft Zeichen

Download

Brochures

MONTAGE

Inbouwhandleiding

Verstelhandleiding

PRESTATIEVERKLARING

PRESTATIEVERKLARINGEN VAN ALLE PRODUCTEN

Contacteer ons

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.eu

Vragen over dit product?