Rollenband NG

ZAWIAS WRĘBOWY DO DRZWI WEJŚCIOWYCH DO DOMÓW I MIESZKAŃ
  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 14
  • Do­stęp­ne dla więk­szo­ści pro­du­ko­wa­nych pro­fi­li alu­mi­nio­wych
  • Za­cho­wa­na opty­ka przy re­gu­la­cji
  • Wy­god­ny mon­tań dzię­ki prze­suw­nym czę­ściom oścież­ni­co­wym
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewy/DIN prawy
  • Do­stęp­ne w od­cie­niach ano­do­wa­nych i ko­lo­rach RAL

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - Rollenband NG - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

Instrukcja regulacji

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

MATERIALY DO POBRANIA

LEISTUNGSERKLÄRUNGEN ALLER PRODUKTE

DODATKI

Szablon do ościeżnicy
Szablon do skrzydła
Przyrząd do założenia płytki mocującej
Listwy do szablonu

POSZCZEGOLNE CZESCI

Część ościeżnicowa zawiasu
Część skrzydłowa zawiasu
Zespół regulacji
Podkładka

KONTAKTIEREN SIE UNS

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.eu

FRAGEN ZUM PRODUKT?