VL-Band AL

ZAWIAS UKRYTY JAKO ROZWIĄZANIE DLA ARCHITEKTURY
  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 10
  • Nadają się zarówno do systemów profili otwieranych do wewnątrz, jak i na zewnątrz
  • Za­wia­sy są w dużym stop­niu zmon­to­wa­ne fa­brycz­ne
  • Bez zmian sto­so­wa­ny wg DIN jako lewy lub prawy

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - VL-Band AL - PL

MONTAŻ

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

MATERIALY DO POBRANIA

LEISTUNGSERKLÄRUNGEN ALLER PRODUKTE

KONTAKTIEREN SIE UNS

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.eu

FRAGEN ZUM PRODUKT?