Hahn KT-N 6R UNIVERSALBAND MIT AUFDECKVERSCHRAUBUNG
KT-N 6R
KT-N 6R in RAL 9016
KT-N 6R offen
Bemaßung KT-N
Schnittzeichnung KT-N 6R

KT-N 6R

Zawias uniwersalny z mocowaniem do przylgi, do reprezentacyjnych drzwi wejściowych
  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 14
  • Teraz do­stęp­ne rów­nież z mo­co­wa­niem KT-FIX 
  • Za­cho­wa­na opty­ka po re­gu­la­cji
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe
  • Miej­sca ło­ży­sko­wa­ne - nie wy­ma­ga­ją ob­słu­gi
  • W sprze­da­ży znaj­du­ją się spe­cjal­ne śruby mo­cu­ją­ce
  • Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie
Piktogramm Hahn function 1000000 Zyklen Logo Logo SKG 2 Sterne CE geprüft Zeichen

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - KT-N 6R - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

Instrukcja regulacji

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

MATERIALY DO POBRANIA

FURTHER DECLARATION OF PERFORMANCE

DODATKI

Uniwersalny szablon bez zacisku - T316A0000
Uniwersalny szablon z zaciskiem - T316A0001
Uniwersalny szablon bez zacisku KT-FIX - T316A0F02
Uniwersalny szablon z zaciskiem KT-FIX - T316A0F03

Neue Ausführung ab 2007

Ościeżnicowa część zawiasu
Skrzydłowa część zawiasu - K400B0044
Pokrywa - K400E0015
Trzpień łożyska kompletny - K400B0047

Alte Ausführung bis 2006

Część ościeżnicowa zawiasu
Część skrzydłowa zawiasu - K400B0005
Pokrywa - K400G0004
Trzpień łożyska kompletny - B3300006

KONTAKTIEREN SIE UNS

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.eu

FRAGEN ZUM PRODUKT?