KT-N 6R

Zawias uniwersalny z mocowaniem do przylgi, do reprezentacyjnych drzwi wejściowych
  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 14
  • Teraz do­stęp­ne rów­nież z mo­co­wa­niem KT-FIX 
  • Za­cho­wa­na opty­ka po re­gu­la­cji
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe
  • Miej­sca ło­ży­sko­wa­ne - nie wy­ma­ga­ją ob­słu­gi
  • W sprze­da­ży znaj­du­ją się spe­cjal­ne śruby mo­cu­ją­ce
  • Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - KT-N 6R - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

Instrukcja regulacji

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

MATERIALY DO POBRANIA

LEISTUNGSERKLÄRUNGEN ALLER PRODUKTE

DODATKI

Uniwersalny szablon bez zacisku
Uniwersalny szablon z zaciskiem
Uniwersalny szablon bez zacisku KT-FIX
Uniwersalny szablon z zaciskiem KT-FIX

Neue Ausführung ab 2007

Ościeżnicowa część zawiasu
Skrzydłowa część zawiasu
Pokrywa
Trzpień łożyska kompletny

Alte Ausführung bis 2006

Część ościeżnicowa zawiasu
Część skrzydłowa zawiasu
Pokrywa
Trzpień łożyska kompletny

KONTAKTIEREN SIE UNS

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.eu

FRAGEN ZUM PRODUKT?