KT-V 6R

UNIWESALNY ZAWIAS DO DRZWI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 14
  • Teraz do­stęp­ne rów­nież z mo­co­wa­niem KT-FIX
  • Za­cho­wa­na opty­ka po re­gu­la­cji
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe
  • Miej­sca ło­ży­sko­wa­ne - nie wy­ma­ga­ją ob­słu­gi
  • W sprze­da­ży znaj­du­ją się spe­cjal­ne śruby mo­cu­ją­ce
  • Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­ni

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - KT-V 6R - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

Instrukcja regulacji

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

MATERIALY DO POBRANIA

LEISTUNGSERKLÄRUNGEN ALLER PRODUKTE

DODATKI

Uniwersalny szablon bez zacisku
Uniwersalny szablon z zaciskiem
Uniwersalny szablon z zaciskiem KT-FIX
Uniwersalny szablon z zaciskiem KT-FIX

Neue Ausführung ab 2007

Ościeżnicowa część zawiasu
Skrzydłowa część zawiasu z zespołem regulacji
Pokrywa
Trzpień łożyska kompletny

Alte Ausführung bis 2006

Część ościeżnicowa zawiasu
Część skrzydłowa zawiasu
Pokrywa
Trzpień łożyska kompletny

KONTAKTIEREN SIE UNS

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.eu

FRAGEN ZUM PRODUKT?