KT-SV

ZAWIAS UNIWERSALNY DO BOCZNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH
  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 12
  • Za­cho­wa­na opty­ka po re­gu­la­cji
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe
  • Miej­sca ło­ży­sko­wa­ne - nie wy­ma­ga­ją ob­słu­gi
  • Wy­god­na ob­słu­ga, wszyst­kie re­gu­la­cje może prze­pro­wa­dzić jedna osoba
  • Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - KT-SV - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

Instrukcja regulacji

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

MATERIALY DO POBRANIA

LEISTUNGSERKLÄRUNGEN ALLER PRODUKTE

DODATKI

Uniwersalny szablon z zaciskiem
Uniwersalny szablon bez zacisku
Automatyczny szablon listwowy
Wiertło

POSZCZEGOLNE CZESCI

Część ościeżnicowa
Tulejka łożyska z trzpieniem podnoszącym
Część skrzydłowa zawiasu
Zespół regulacyjny

KONTAKTIEREN SIE UNS

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.eu

FRAGEN ZUM PRODUKT?