KT-R

ZAWIAS WALCOWY DO DRZWI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 12
  • W wy­ni­ku re­gu­lacj nie uwi­dacz­nia się wza­jem­na zmia­na po­ło­że­nia ele­men­tów za­wia­su.
  • Kąt otwar­cia do 180°
  • Osłon­ka two­rzy­wo­wa za­kry­wa szcze­li­nę po­wsta­ją­cą przy re­gu­la­cji wy­so­ko­ści
  • Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - KT-R - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

Instrukcja regulacji

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

MATERIALY DO POBRANIA

LEISTUNGSERKLÄRUNGEN ALLER PRODUKTE

DODATKI

Szablon 16 \/ 3,0 mm rowek okuciowy
Szablon 20 \/ 3,5 mm rowek okuciowy
Szablon 16 \/ 3,5 mm rowek okuciowy
Szablon 24 \/ 4,0 mm rowek okuciowy

POSZCZEGOLNE CZESCI

Część skrzyddłowa zawiasu
Płytka mocująca 16 \/ 3,0 mm Rowek okuciowy
Płytka mocująca 20 \/ 3,5 mm Rowek okuciowy
Płytka mocująca 16 \/ 3,5 mm Rowek okuciowy

KONTAKTIEREN SIE UNS

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.eu

FRAGEN ZUM PRODUKT?