Program doboru zawiasów

Wysokie, szerokie, ciężkie drzwi… to nie problem dla zawiasów Dr. Hahn. Jednakże każdy system profili jest inny. Nasz program doboru zawiasów online, umożliwia Państwu optymalnie ustalić rodzaj, ilość i rozmieszczenie zawiasów w Waszej indywidualnej sytuacji.

SPERSONALIZOWANE INSTRUKCJE REGULACJI

Proponujemy Państwu możliwość spersonalizowania naszych profesjonalnie zaprojektowanych instrukcji regulacji, poprzez umieszczenie na nich Waszych danych kontaktowych oraz firmowego logo.

WYSZUKIWARKA NUMERÓW ARTYKUŁU

Nasze numery artykułu składają się z 9 pozycji. Zawarte są w nich wszystkie informacje pozwalające wybrać spośród olbrzymiej ilości wariantów zawiasów Hahn, ten właściwy do zastosowania w konstrukcji drzwi.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Z dniem 1 lipca 2013 roku nowe Rozporządzenie ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych uchyla dotychczas obowiązującą od roku 1989 Dyrektywę dotyczącą produktów budowlanych. Rozporządzenie to obowiązuje jako rozporządzenie europejskie bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich.

warunki-zakupu

Wir bitten um Beachtung. Eigentlich sollten hier wohl for­mu­lier­te Ein­kaufs­be­din­gun­gen ste­hen. Wir und Sie wissen jedoch dass die­sen meistens keine Beachtung geschenkt wird und ihnen im übrigen Ihre Lie­fer­be­din­gun­gen ge­gen­über­ste­hen.

certyfikowane procedury celne aeo

Dr. Hahn, zarząd administracji celnej przyznał status "Authorised Economic Operator", najwyższą kategorię w dziedzinie „uproszczonych procedur/bezpieczeństwa prawa celnego" (AEO F).

Informationen für Lieferanten

Für uns sind Tugenden wie Ehrlichkeit, Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit wichtige Voraussetzungen für eine langfristige Partnerschaft. Unsere allgemeinen Informationen für Lieferanten beschreiben unser Grundverständnis näher.

return query

The return of properly delivered, flawless hinges results in very high expenditures for us in terms of organisation. That is why we have re-organised the process in place before and the new process shall take effect now world-wide.