Abbildung Hahn Türband 4, dreiteilig

TÜRBAND 4 TREDELAT

UNIVERSALGÅNGJÄRN I BAND-LOOK

 • CE-cer­ti­fi­e­rad: Gång­järnsklass 14
 • Gång­järns­sy­ste­met er­bju­der olika kom­bi­na­tions­möj­lig­he­ter och in­fäst­nings­va­ri­an­ter för såväl inåt- som ut­åt­gå­en­de dör­rar med väx­el­pro­fil och dör­rar med hörn­kon­struk­tion
 • Alla me­tall­de­lar i gång­jär­net är kor­ro­sions­skyd­da­de. Kan även le­ve­re­ras i rost­fritt stål för an­vänd­ning­ar i särskilt krävande miljöer
 • Kan an­vän­das till DIN väns­ter/DIN höger
 • Spe­ci­alut­fö­ran­den för vik­dör­rar samt för in­brotts­häm­man­de dör­rar
 • Kan le­ve­re­ras för alla kon­ven­tio­nel­la alu­mi­ni­um- och stål­pro­fi­ler. Gång­jär­nen kan le­ve­re­ras i anodiserade färg­to­ner och pulverlackad i RAL-fär­ger
 • Un­der­hålls­fritt la­ger­stäl­le
 • Har tes­tats på rök­skydds- och brand­dör­rar
 • Sta­bil med la­gertap­par i ett styc­ke
Piktogramm Hahn function1000000 Zyklen LogoLogo SKG 3 SterneCE geprüft Zeichen

nedladdning

broschyr

Produktbroschüre - TÜRBAND 4 TREDELAT - SE

Montering

MONTERINGSANVISNINGAR

Justeringsinsanvisningar

prestandadeklaration

PRESTANDA FÖRKLARINGAR AV ALLA PRODUKTER

Individual parts

Gångjärnsdel till karm
Gångjärnsdel till dörrblad
Täckstycke till gångjärnsdel på karm
Täckstycke till gångjärnsdel på dörrblad

KONTAKTA OSS

 • +49 (0) 2166 - 954-3
 • sales@dr-hahn.com

Har du frågor?