{data.search_tags}
Abbildung Hahn Rollenband NG

Rollenband NG

РОЛИКОВА ПЕТЛЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХІДНОЇ ГРУПИ

  • Сер­ти­фі­кат CE: клас петлі 14
  • Під­хо­дить майже до всіх по­ши­ре­них алю­мі­ні­є­вих си­стем
  • Збе­ре­же­н­ня зов­ні­шньо­го ви­гля­ду при ре­гу­лю­ван­ні
  • Зру­чний мон­таж зав­дя­ки ру­хо­мим еле­мен­там рам­ної ча­сти­ни петлі
  • Ліво- і пра­во­сто­рон­нє від­кри­ва­н­ня
  • Петлю можна за­мов­ля­ти в ано­до­ва­них тонах, або ж у будь-яко­му ко­льо­рі за си­сте­мою RAL
Piktogramm Hahn function1000000 Zyklen LogoCE geprüft Zeichen

Завантажити

Проспект

Produktbroschüre - Rollenband NG - UA

МОНТАЖ

Інструкція по монтажу

Вказівки з налаштування

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

У вас є питання?