Abbildung Hahn Klemmband

Klemmband

КЛЕМНА ПЕТЛЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ В ДІМ ЧИ КВАРТИРУ

  • Сер­ти­фі­кат CE: клас петлі 12
  • Під­хо­дить майже до всіх по­ши­ре­них си­стем алю­мі­ні­є­вих про­фі­лів з клем­ним пазом
  • Для ство­рок з ліво- та пра­во­сто­рон­нім від­кри­ва­н­ням
  • Всі шар­нір­ні втул­ки та на­прав­ля­ю­чі еле­мен­ти щіль­но пі­ді­гна­ні і не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ва­н­ня
  • Всі не­об­хі­дні де­та­лі та аксе­су­а­ри вхо­дять в ком­плект по­став­ки
  • Петлю можна за­мов­ля­ти в ано­до­ва­них тонах, або ж у будь-яко­му ко­льо­рі за си­сте­мою RAL
Piktogramm Hahn functionCE geprüft Zeichen

Download

BROCHURE

Produktbroschüre - Klemmband - UA

CONTACT US

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

Do You Have Questions?