Hahn Türband 4, zweiteilig

TÜRBAND 4 2-КОМПОНЕНТНА

ОКРУГЛА УНІВЕРСАЛЬНА НАКЛАДНА ПЕТЛЯ

  • Сер­ти­фі­кат CE: клас петлі 14
  • Дана си­сте­ма двер­них пе­тель про­по­нує мо­жли­во­сті ком­бі­ну­ва­н­ня та ва­рі­ан­ти крі­пле­н­ня для две­рей, що від­кри­ва­ю­ться на­зов­ні та все­ре­ди­ну - на­віть у разі за­сто­су­ва­н­ня змін­но­го про­фі­лю або ку­то­вих про­філь­них кон­стру­кцій
  • Усі ме­та­ле­ві ча­сти­ни петлі за­хи­ще­ні від ко­ро­зії. Для дуже ве­ли­ких на­ван­та­жень петля може бути ви­ко­на­на з нер­жа­ві­ю­чої сталі
  • Мо­жли­ві також спе­ці­аль­ні кон­стру­кції петлі для две­рей типу "гар­мо­шка", а також для две­рей з під­ви­щен­ни­ми яко­стя­ми щодо взло­му..
  • Петля за­сто­со­ву­є­ться для всіх по­ши­ре­них си­стем про­фі­лів з алю­мі­нія. Петлю можна за­мов­ля­ти в ано­до­ва­них тонах, або ж у будь-яко­му ко­льо­рі за си­сте­мою RAL
  • Шар­нір­ний ме­ха­нізм не по­тре­бує об­слу­го­ву­ва­н­ня
  • Про­йшла ви­про­бу­ва­н­ня на по­же­жо­без­че­чних две­рях
  • До­да­тко­ва ста­біль­ність зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню су­ціль­но­го шар­нір­но­го стер­жня
Piktogramm Hahn function1000000 Zyklen LogoLogo SKG 3 SterneCE geprüft Zeichen

Download

BROCHURE

Produktbroschüre - TÜRBAND 4 2-КОМПОНЕНТНА - UA

FITTING

Installation Instructions

Adjustment Instructions

CONTACT US

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • vertrieb@dr-hahn.eu

Do You Have Questions?