Izjava o svojstvima

Od 1. srpnja 2013. je Direktiva o građevnim proizvodima (CPD), koja je uvedena 1989. godine, zamijenjena novom Uredbom o građevnim proizvodima (CPR). Ona kao europska Uredba neposredno vrijedi u svim zemljama članicama EU. Cilj Uredbe jeste usklađivanje tehničkih specifikacija, što rezultira postizanjem jedinstvenih standarda za proizvode i ispitivanja s harmoniziranim navodima o svojstvima građevnih proizvoda na cjelokupnoj teritoriji EU. Uredba CPR od dosadašnje se Direktive CPD razlikuje prije svega po Izjavi o svojstvima, CE označavanju te ocjenjivanju i provjeravanju postojanosti svojstava proizvoda. U Izjavi o svojstvima proizvođač građevnog proizvoda potvrđuje svoju odgovornost za ispunjenje navedenih svojstava od strane dotičnog građevnog proizvoda kao i da odgovara za uvažavanje mjerodavnih europskih pravnih regulativa. Ovdje možete preuzeti Izjave o svojstvima za naše Hahn šarke na svim jezicima EU. 

Download-Manager - Izjava o svojstvima na 24 jezika *

Odabir željenog jezika

Pretraživanje po broju stavke
Unesite broj stavke