Pojedinačni dijelovi 2-DIJELNA - Türband 4 AT, pola mjere nulu

Dio spojnice za okvir - Art. broj na upit
Dio spojnice za krilo - Art. broj na upit
Poklopac spojnice za okvir - Art. broj na upit
Poklopac spojnice za krilo - Art. broj na upit
Svornjak - M900E0000
Plast. čahura bijela - A900K0010
Plast. čahura crna - A900K0000
Plastični prsten bijeli - M900K0004
Plastični prsten crni - M900K0002
Tlačno vreteno - A900G0000
Plast. kapica bijela - M900K0040
Plast. kapica crna - M900K0020
Vijak za pričvršćivanje poklopca - M900E0002
Čahura za namještanje - M900G0002
Pločica za namještanje - M900G0001
Čep sa navojem - M900E0003
Podizno vreteno - A900E0003
Dio za fiksiranje - A900G0006