Accessories - Türband 4 AT 2-dijelna

Šablona - T103A0000
Šablona - T101A0000
Šablona - T115A0000
Šablona - T113A0000
Šablona - T131A0000
Šablona - T125A0000
Šablona - T111A0000
Šablona - T105A0000
Šablona - T123A0000
Šablona - T121A0000
Šablona - T127A0000
Šablona - T129A0000
Set za naknadno opremanje brzopritezne šablone - T150A0001
Brzopritezna šablona - Art. broj na upit
Bušna čahura Ø 5 sa Ø 11 - A650A0056
Stepenasto svrdlo Ø 6, Ø 11 - A650A0035
Sigurnosni trn protiv izdizanja - A650A0017
Sigurnosni trn sa ovratnikom - A850A0000
Kuglice (Pakovanje sa 40 metalnih kuglica, po 2 u držaču) - A950A0011
Svornjak sa zaštitom od rezanja pilom, pakovanje od 24 komada - M950A0001