Accessories - Türband 4 AT 3-dijelna

Šablona - T153A0000
Šablona - T151A0000
Šablona - T165A0000
Šablona - T163A0000
Šablona - T181A0000
Šablona - T175A0000
Šablona - T161A0000
Šablona - T155A0000
Šablona - T173A0000
Šablona - T171A0000
Šablona - T177A0000
Šablona - T179A0000
Set za naknadno opremanje brzopritezne šablone - T150A0001
Brzopritezna šablona - Art. broj na upit
Bušna čahura Ø 5 sa Ø 11 - A650A0056
Stepenasto svrdlo Ø 6, Ø 11 - A650A0035
Sigurnosni trn protiv izdizanja - A650A0017
Sigurnosni trn sa ovratnikom - A850A0000
Kuglice (Pakovanje sa 40 metalnih kuglica, po 2 u držaču) - A950A0011
Svornjak sa zaštitom od rezanja pilom, pakovanje od 24 komada - M950A0001