{data.search_tags}
Hahn VL-Band 180

VL-Band 180

  • Під­хо­дить в одна­ко­вій мірі як для про­філь­них си­стем з від­кри­ва­н­ням все­ре­ди­ну, так і на­зов­ні
  • У від­кри­то­му по­ло­жен­ні створ­ки збе­рі­га­є­ться 100% вну­трі­шньої ши­ри­ни двер­но­го про­хо­ду
  • Петлі по­став­ля­ю­ться з ма­кси­маль­но мо­жли­вим по­пе­ре­днім на­ла­шту­ва­н­ням.
  • Ліво- та пра­во­сто­рон­нє від­кри­ва­н­ня (DIN links/DIN rechts)
Piktogramm Hahn function

Download

brochure

Produktbroschüre - VL-Band 180 - UA

Аналогічні продукти

CONTACT US

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

DO YOU HAVE QUESTIONS?