Hahn VL-Band 180

VL-Band 180

A REJTETT AJTÓPÁNT MINT ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁS

  • Nyi­tott aj­tó­nál meg­van a 100 %-os ta­ka­rás­men­tes át­jár­ha­tó­ság
  • Az aj­tó­pán­tok me­sze­me­nő­en elő­sze­rel­tek
  • Egy­aránt al­kal­mas min­den ki- és be­fe­lé nyíló pro­fil­rend­szer­hez
  • Uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként
  • Vál­toz­ta­tás nél­kül fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként
Piktogramm Hahn function

letöltés

prospektus

Produktbroschüre - VL-Band 180 - HU

felszerelés

szerelési útmutató

Beállítási utasítás

NEW Katalógus – Click & Select

Katalógus kivonat – aktuális termék

További termékek hozzáadása a katalógushoz

Hasonló termékek

CONTACT US

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

DO YOU HAVE QUESTIONS?