{data.search_tags}

TÜRBAND 4 AT KÉTRÉSZES

A JÓT MÉG JOBBÁ TÉVE

  • A pánt­so­ro­zat kom­bi­ná­ci­ós- és rög­zí­té­si- le­he­tő­sé­ge­ket kínál a be­fe­lé és ki­fe­lé nyíló aj­tók­hoz ill. a for­dí­tó­pro­fi­los és sa­rok­ele­mes konst­ruk­ci­ók­hoz
  • A pánt összes fém al­kat­ré­sze védve van a kor­ró­zió ellen. A rend­kí­vü­li igény­be­vé­tel­hez rozs­da­men­tes acél ki­vi­tel is le­het­sé­ges
  • uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként
  • Egye­di ki­vi­tel har­mo­ni­ka- és be­tö­rés­gát­ló aj­tók­hoz
  • Kap­ha­tó min­den já­ra­tos alu­mí­ni­um és acél pro­fil­hoz. Az aj­tó­pán­tok el­oxált ár­nya­la­tok­ban és RAL-szí­nek­ben is meg­ren­del­he­tő­ek
  • Csap­ágya­zá­sa kar­ban­tar­tást nem igé­nyel
  • az egy­ré­szes csap­szeg sta­bi­li­tást nyújt
Piktogramm Hahn functionLogo SKG 3 SterneCE geprüft Zeichen

letöltés

prospektus

Datenblatt_TB4_AT_GB

felszerelés

szerelési útmutató

Beállítási utasítás

teljesítményéről nyilatkozatot

További teljesítménymutatók

Kiegészítők

Fúrósablon - T103A0000
Fúrósablon - T101A0000
Fúrósablon - T115A0000
Fúrósablon - T113A0000

ALKATRÉSZEK

Tokoldali pántrész - Tudakozódjon a cikkszám felől
Szárnyoldali pántrész - Tudakozódjon a cikkszám felől
Tokololdali takarófedél - Tudakozódjon a cikkszám felől
Szárnyoldali takarófedél - Tudakozódjon a cikkszám felől

lépjen velünk kapcsolatba

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.de

KÉRDÉSEK A TERMÉKRŐL?