VL-Band AL

REJTETT AJTÓPÁNT MINT ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁS

  • al­kal­mas min­den be­fe­lé és ki­fe­lé nyíló pro­fil­rend­szer­hez egy­aránt
  • a szárny ki­nyi­tá­sá­val marad a 100%-os ta­ka­rás­men­tes át­jár­ha­tó­ság
  • az aj­tó­pán­tok messze­me­nő­en elő­sze­rel­tek
  • uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként
  • Ba­los-job­bos­ként fel­hasz­nál­ha­tó vál­toz­ta­tás nél­kül
Piktogramm Hahn function CE geprüft Zeichen

letöltés

prospektus

Produktbroschüre - VL-Band AL - HU

felszerelés

szerelési útmutató

Beállítási utasítás

teljesítményéről nyilatkozatot

További teljesítménymutatók

NEW Katalógus – Click & Select

Katalógus kivonat – aktuális termék

További termékek hozzáadása a katalógushoz

Hasonló termékek

CONTACT US

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

DO YOU HAVE QUESTIONS?