Hahn KT-EV

KT-EV

A LAKÁSOK ÉS HÁZAK AJTAJAINAK UNIVERZÁLIS AJTÓPÁNTJA

  • CE-mi­nő­sí­tés: 13-es pánt­osz­tály
  • Már KT-FIX rög­zí­tés­sel is kap­ha­tó
  • ál­lí­tás után nem vál­to­zik az aj­tó­pánt ki­né­ze­te
  • uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként
  • a csap­ágy­ele­mek kar­ban­tar­tást nem igé­nyel­nek
  • ra­ci­o­ná­lis ál­lít­ha­tó­ság egy sze­mély által
  • az aj­tó­pán­tok messze­me­nő­en elő­re­sze­rel­tek
Piktogramm Hahn function 1000000 Zyklen Logo Logo SKG 2 Sterne CE geprüft Zeichen

letöltés

prospektus

Produktbroschüre - KT-EV - HU

felszerelés

teljesítményéről nyilatkozatot

További teljesítménymutatók

NEW Katalógus – Click & Select

Katalógus kivonat – aktuális termék

További termékek hozzáadása a katalógushoz

CONTACT US

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

DO YOU HAVE QUESTIONS?