Hahn Türband 4 AT, 3-teilig

TÜRBAND 4 AT HÁROMRÉSZES

A JÓT MÉG JOBBÁ TÉVE

  • A pánt­so­ro­zat kom­bi­ná­ci­ós- és rög­zí­té­si- le­he­tő­sé­ge­ket kínál a be­fe­lé és ki­fe­lé nyíló aj­tók­hoz ill. a for­dí­tó­pro­fi­los és sa­rok­ele­mes konst­ruk­ci­ók­hoz
  • A pánt összes fém al­kat­ré­sze védve van a kor­ró­zió ellen. A rend­kí­vü­li igény­be­vé­tel­hez rozs­da­men­tes acél ki­vi­tel is le­het­sé­ges
  • Uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként
  • Egye­di ki­vi­tel har­mo­ni­ka- és be­tö­rés­gát­ló aj­tók­hoz
  • Kap­ha­tó min­den já­ra­tos alu­mí­ni­um és acél pro­fil­hoz
  • Az aj­tó­pán­tok el­oxált ár­nya­la­tok­ban és RAL-szí­nek­ben is meg­ren­del­he­tő­ek
  • Csap­ágya­zá­sa kar­ban­tar­tást nem igé­nyel
  • az egy­ré­szes csap­szeg sta­bi­li­tást nyújt
Piktogramm Hahn function Logo SKG 3 Sterne CE geprüft Zeichen

letöltés

prospektus

Datenblatt_TB4_AT_GB

felszerelés

szerelési útmutató

Beállítási utasítás

teljesítményéről nyilatkozatot

További teljesítménymutatók

NEW Katalógus – Click & Select

Katalógus kivonat – aktuális termék

További termékek hozzáadása a katalógushoz

Kiegészítők

Fúrósablon - T153A0000
Fúrósablon - T151A0000
Fúrósablon - T165A0000
Fúrósablon - T163A0000

ALKATRÉSZEK

Tokoldali pántrész - Tudakozódjon a cikkszám felől
Szárnyoldali pántrész - Tudakozódjon a cikkszám felől
Tokololdali takarófedél - Tudakozódjon a cikkszám felől
Szárnyoldali takarófedél - Tudakozódjon a cikkszám felől

Hasonló termékek

Hahn AT-G AT-G
Hahn Serie 60 AT, 2-teilig SERIE 60 AT KÉTRÉSZES
Hahn Serie 60 AT, 3-teilig SERIE 60 AT HÁROMRÉSZES