Klemmband für Haustüren zum Einbau in nahezu alle gängigen Aluminiumprofile mit Klemmnut

Klemmband, 3-részes

A FÚRÁS NÉLKÜLI GYORS RÖGZÍTÉSHEZ

  • CE-mi­nő­sí­tés: 12-es pánt­osz­tály
  • Kap­ha­tó majd­nem mind­egyik já­ra­tos va­sa­lat­nú­tos alu­mí­ni­um pro­fil­hoz
  • Uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként
  • A ve­ze­tő- és csap­ágy­ele­mek lö­työ­gés­men­te­sen és kar­ban­tar­tást nem igény­lő­en il­lesz­ked­nek
  • A szál­lí­tá­si egy­ség tar­tal­maz­za az összes alaktrészt és ki­egé­szí­tőt
  • Az aj­tó­pán­tok el­oxált ár­nya­la­tok­ban és RAL-szí­nek­ben is meg­ren­del­he­tő­ek
Piktogramm Hahn function CE geprüft Zeichen

letöltés

prospektus

felszerelés

szerelési útmutató

Beállítási utasítás

teljesítményéről nyilatkozatot

További teljesítménymutatók

NEW Katalógus – Click & Select

Katalógus kivonat – aktuális termék

További termékek hozzáadása a katalógushoz

ALKATRÉSZEK

Tokoldali pántrész - Tudakozódjon a cikkszám felől
Szárnyoldali pántrész - Tudakozódjon a cikkszám felől
Beállító rész a háromrészes pánthoz - A100B0028
Csapágypersely (fehér) - A100K0043

CONTACT US

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

DO YOU HAVE QUESTIONS?