Abbildung Hahn Klemmband

Klemmband

A FÚRÁS NÉLKÜLI GYORS RÖGZÍTÉSHEZ

  • CE-mi­nő­sí­tés: 12-es pánt­osz­tály
  • Kap­ha­tó majd­nem mind­egyik já­ra­tos va­sa­lat­nú­tos alu­mí­ni­um pro­fil­hoz
  • Uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként
  • A ve­ze­tő- és csap­ágy­ele­mek lö­työ­gés­men­te­sen és kar­ban­tar­tást nem igény­lő­en il­lesz­ked­nek
  • A szál­lí­tá­si egy­ség tar­tal­maz­za az összes alaktrészt és ki­egé­szí­tőt
  • Az aj­tó­pán­tok el­oxált ár­nya­la­tok­ban és RAL-szí­nek­ben is meg­ren­del­he­tő­ek
Piktogramm Hahn functionCE geprüft Zeichen

letöltés

prospektus

Produktbroschüre - Klemmband - HU

felszerelés

szerelési útmutató

lépjen velünk kapcsolatba

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

KÉRDÉSEK A TERMÉKRŐL?